Contact

U.A.E. – Main office 🇦🇪

2004 Regal Tower, Business Bay,
Dubai, U.A.E
+971 507195324

Sales:         (+971) 58 587 3264

Purchases: (+971) 58 594 3187 buyer@hebanu.com

HR: (+971) 50 135 7630 legalarea@hebanygroup.com

CHINA 🇨🇳

24/F, Huamin Hanzun bldg, No.726, West YanAn Road,
Changning District, 200050
Shanghai , China

VIET NAM 🇻🇳

62 Phố Báo Khánh

Hàng Trống, Hoàn Kiếm,

Hà Nội, Vietnam

SPAIN 🇪🇸

Calle Montalván 3 , 6º Dcha,
Madrid, 28014, Spain

MEXICO 🇲🇽

The IBH

Rio Panuco 108, Cuauhtémoc, 06500

Ciudad de México, México